terça-feira, junho 28, 2005

Un novo día

Despois de días de morder as uñas (e case que os dedos) xa sabemos o que teremos os próximos catro anos así que aínda que intentei resistirme a colocar algo no blogo (posto que o seu obxectivo vén sendo outro) hoxe non podo, por aquí, no meu traballo, hai caras do máis variado; polo que a min respecta benvida a alternancia e a apostar polo próximo cambio completo, e que sexa para ben...Por certo, eu si teño coñecido a algúns que preferiría non ter coñecido.

terça-feira, junho 14, 2005

Antoloxía de poesía galega

Navegando pola rede fun atopar unha páxina do máis completa para coñecer boa parte dos/as autores/as máis nov@s da última poesía galega. Está estruturada como se fose un libro físico así que a primeira parte é o prólogo, asinado por Teresa Seara. Comeza despois a nómina de autor@s: Baldo Ramos, Yolanda Castaño, Anxos Romeo, Emma Couceiro, Emma Pedreira, Estevo Creus, Estívaliz Espinosa, María do Cebreiro, María Lado, Marta Dacosta, Martín Veiga, Miro Villar, Modesto Fraga, Olga Novo, Rafa Villar e Rafael Lema... completiño non?. Toda a xente aí presente é nova mais hai variacións substanciais entre os seus estilos poéticos, debemos ter en conta que hai autor@s desde os 40 anos até os 25 e as experiencias vividas poden ser moi diferentes. Quizais non tod@s se sitúen dentro duns anos dentro das páxinas do "grande cánon literario galego" mais hoxe en día son escritor@s do máis coñecido e recoñecido.
O prólogo recoñece a diferenza evidente entre a poesía anterior a 1975 e a posterior, este é definido como "ano do cambio" e a partir de aí todo o que vén despois: premios poéticos, editoriais (Espiral Maior e Letras de Cal), o grupo do Batallón Literario da Costa da Morte e toda unha serie de características dest@s poetas, atendendo con especial interese á renovación lírica propiciada polas novas autoras, por certo onde aparece, tamén en versión on-line, outra interesante antoloxía de autoras galegas é na Festa da Palabra Silenciada e outra magnífica de moit@s máis autores destes anos publicada polo Consello da Cultura Galega.
Polo que respecta á antoloxía en si é do máis completo que podemos atopar pola rede e, mesmo das máis completas incluíndo as que están publicadas en formato papel. Aparecen moitos poemas de tod@s @s autor@s e unha breve biografía súa.
A cuestión é que sendo unha ferramenta útil para o coñecemento da nova poesía galega (que tampouco é tan sobradamente coñecida dentro do país) a páxina está en castelán, con traducións de todos os poemas (aínda que afortunadamente tiveron o bo criterio de incluíren os textos en galego) polo que resulta evidente que o leit@r tipo ao que está dirixida é o de fora de Galiza.

quarta-feira, junho 08, 2005

Manuel Seixas

O protagonista do post de hoxe é, desde logo, un home ecléctico onde os haxa. Paga a pena deixarse arrastrar uns minutos pola súa páxina persoal que é, posibelmente, o reflexo directo dunha cabeza a mil por hora continuamente. O movemento inicial da páxina continúa nos textos que nela se inclúen, e alí hai un pouco de todo. Temos, por unha parte, noticias de "Madame Mir" un frustrado proxecto do autor e uns compañeir@s de creación dunha editora totalmente independente de libros e discos, varias seccións dedicadas á súa creación musical (rock), con producións do máis variopinto e á súa obra literaria, tanto poética como prosística (ten publicado libros de prosa: Viñeron do espacio interior, A velocidade do frío, premio Xerais de novela en 1996 e Bailarina e dous de poesía: Vestixio de verme en Edicións Positivas e Diario de ausencias na Editorial Tema de Lisboa) aparece recolida tamén en diferentes partes da web. A sección da "Creación semanal" aporta unha novidade, ademais de aparecer alí moitos dos seus textos hai unha especie de diario máis ou menos poético (xa verán que as fotografías do autor na súa casa vendo un partido de fútbol non o son moito) mais no que parece que segue a estrutura dun blog para ir transmitindo temas, preocupacións e alegrías da súa vida diaria; esta é a sección denominada Palabrasplus (reflexións, ensaio, relatos, en fin, bla bla palabrasplus) , outra das máis interesantes mais quizais un tanto descoidadas é unha sección de creación poética na que o autor publica os textos que os seus/as lector@s lle envían, é o "espacio de creación" que non se limita aos textos literarios senón que ofrece a opción de divulgar obras musicais, pictóricas, fotográficas, cómics e, mesmo, creacións dos seus/as alun@s das aulas de filosofía.
Todo un conxunto de variedade na creación e de esforzo imaxinativo por divulgala.

segunda-feira, junho 06, 2005

Algunhas páxinas de poetas

Non contamos na Galiza con moitas páxinas persoais de poetas, concebidas como parte dun proxecto global para dar a coñecer as súas obras polo mundo adiante e, desde logo, entre as páxinas que hai poucas teñen unha calidade "profesional" por así dicilo, na grande maioría dos casos trátase de iniciativas persoais d@s autor@s, xestionadas por el@s mesm@s ( o que provoca en grande medida que sexan páxinas que non teñan unha actualización frecuente) con características técnicas relativamente limitadas.
A páxina máis salientábel pola sua esmerada confección é tamén a máis coñecida, trátase da de Yolanda Castaño, realizada sobre unha porcentaxe importante de fotografías da autora como base principal e cun menú mobil situado na parte inferior desde o que se pode accerder a contidos como os seus datos biográficos, a súa obra (onde se inclúe un apartado para cada poemario con varios poemas, por certo aparece "Beber leite" dentro Elevar as palpebras, poema que ten causado máis dun comentario entre o meu grupo máis directo e amig@s), o apartado de creación é unha amálgama de millóns de cousas, entre unha composición fotográfica do máis escura, aparece unha autopoética, un apartado con traducións dos seus textos ao inglés, francés, catalán, español, alemán e árabe, unha galería de imaxes que se poden descargar e até un vídeo. Na sección de crítica aparece os artigos de Nana Coromoto e Teresa Seara, as dúas sobre O libro da Egoista, por último o contacto (onde aparecen os correos de tod@s @s que colaboran na realización da web) e a sección de novas, onde podemos certificar que a páxina é actualizada con frecuencia media posto que a última entrada é de finais de abril.
Aproveitando o tema aberto de Yolanda Castaño recoméndolles á lectura dun seu artigo sobre nova poesía galega, que non deixa de ter referencias interesantes ademais de darnos a coñecer unha interesantísima publicación online: çopyright.

Outra das páxinas máis elaboradas coa que nos podemos atopar é a de Marilar Aleixandre, sen tantas pretensións como a de Yolanda mais con toda a información que poidamos precisar sobre a autora, dividida en seis seccións o máis interesante está, como non, no acceso directo aos seus textos tanto poéticos como prosísticos dos que se inclúen amplas mostras. Paga a pena visitar a sección de "libros" na que se inclúe un listado da obra completa da autora con interesantes ligazóns a algúns dos organismos/institucións/editoriais promotoras da súa publicación.

Na procura de outras páxinas personais de poetas atopámonos coa de Kiko Neves (sen actualizar desde hai anos!) e a de Eduardo Estévez, esta última parece seguir máis a idea dun pequeno portal sobre poesía que non ser unha páxina persoal mais está directamente xestionada polo autor e conta con seccións adicadas a el por completo, como é o caso dos apartados de recensións ou textos de presentación das súas obras (sobre todo de Derrotas) e, por suposto textos do autor . A novidade máis interesante da páxina ao respecto de outras é que inclúe como proxecto unha revista de traducións de poesía: Poesía lunática, lástima que o único número sexa de abril do 2004 e o proxecto non pareza ir continuar en breve porque parecía do máis interesante.
Para rematar a citada páxina de Kiko Neves, proxecto persoal máis que abandonado polo que parece xa que non é actualizada desde o 1999. Sobre esta páxina só un consello a calidade do "contentor" non debe influirnos para apreciar o contido, os poemas non teñen desperdicio, a lectura de "O clube dos onanistas rutinarios" non deixa de provocarme un certo sorriso e "Un poema de amor" é case un reflexo da vida mesma (espero que non da miña).

Por certo, sei que aínda quedan algunhas páxinas por comentar, prometo seguir incluíndo máis noutro post.

sexta-feira, junho 03, 2005

Varias páxinas sobre nova poesía galega

Seguindo coa investigación sobre o poeta ao que dedicamos o post anterior, Noel Blanco, atopamos algunha páxina na que se fan breves referencias sobre el e sobre moit@s d@s poetas máis activ@s dos últimos tempos: cuadrante norte. Non é unha páxina de grande calidade mais si ten fichas con pequenos datos de autor@s como:Lucía Aldao, Yolanda Castaño, o xa citado Noel Blanco, Israel Martínez Veiga, Alberte Momán, Emma Pedreira, David Souto, Xavier Vasquez Freire e Diego Villar. Pode que algún destes nomes non lles resulte demasiado familiar mais paga a pena visitar a páxina (a pesar das súas deficiencias técnicas) e ler os datos que del@s se recollen posto que en moitos casos son currículos do máis interesante e completo. Outros grandes acertos desta páxina son o de incluír o enderezo de contacto, vía correo electrónico, d@s poetas e, en caso de que dispoñan dela, o enderezo da súa web persoal; ademaís disto recóllense na maioría dos casos un texto para que tod@s poidamos ter coñecemento directo das súas obras e xulgar por nos mesm@s mais realmente o feito de só seleccionaren un poema fai que na maior parte dos casos non resulte moi significativo e non se faga completa xustiza coa calidade da obra d@ autor/a.
Como conclusión sobre esta páxina resaltamos que o seu principal foco de atracción reside no feito de recoller autor@s que non son do máis coñecido do circuito comercial, aínda que si o son dentro do circuito poético de premios, recitais..., ofrece, pois, unha boa posibilidade de promoción a tod@s estes autor@s, a maior dificultade radica no problema de acceder a ela se non se ten coñecemento previo xa que a súa difusión non é moi ampla.

A segunda páxina coa que nos atopamos é a de andar 21, autonomeada como "revista poética en rede". Segue a estrutura dun portal, de xeito que na portada atopámonos cunha serei de novas máis ou menos recentes relacionadas con todo tipo de accións culturais ou contraculturais, aparecen resaltados elementos como a inclusión de novos poemas (en galego, portugués... e o que cadre), a reseña dunha obra recentemente publicada, documentos sobre autor@s, traducións...etc. Non é, logo, un portal dedicado integramente á poesía en galego mais si ten un apartado especialmente reservado para ela.
Na banda esquerda atopamos as diferentes sección que integran o portal, en primeiro lugar unha ligazón con breves mencións sobre a súa creación e comezos do proxecto. A seguir a sección sobre poesía galega, con nada menos que 53 colaborador@s, entre os que se atopan moitos nomes que xa se nos fan coñecidos e que mesmo recordamos das visitas á xa comentada páxina da Biblioteca Virtual Galega, así, ademais de moitos dos nomes que atopamos nas outras páxinas temos agora a: Claudia Castro, Elvira Riveiro Tobío, Emilio Xosé Ínsua, Miguel Edreira, Nana Coromoto, Ramiro Vidal Alvarinho ou Xavier Cordal, entre outr@s moit@s. As páxinas dedicadas a cada un destes poetas están do máis coidado, conteñen ilustracións que acompañan aos textos (na súa maioría poemas mais tamén aparece algún conto) e que fan delas páxinas moi atractivas, desde logo a calificación é dun 10 total, é unha páxina pola que perderse buceando na nova poesía galega e nun proxecto máis que interesante. Seguen despois sección de poesía internacional con textos en portugués, inglés e español (mantidos nas súas linguas orixinais) non só de poesía senón que tamén recolle algúns documentos curiosos con reflexións sobre o desastre do Prestige, o estado actual da cultura...etc. A sección "biblioteca mundo" é calificada por eles como "Versos, cancións, aforismos e contos de todo tempo e lugar". En "documenta poética" recóllense poéticas de diferentes autor@s, grandes clásicos da literatura universal, alí estas as "dúas palabras d'autora" de Rosalía de Castro, a "Alquimia da palabra" de Rimbaud ou o discurso de Saramago na entrega do Nobel... e dúas seccións máis: a de poesía visual con experimentos que non deixan de resultar curiosos e a de +linguas que volve a recoller as colaboración en inglés e español. Para rematar as seccións habituais de colaboración, contacto, ligazóns... en definitiva unha marabilla de páxina aberta ademais a que tod@s poidamos enviar os nosos textos aínda que non ten a facilidade de publicación da Biblioteca Virtual Galega.

quinta-feira, junho 02, 2005

Noel Blanco

Navegando na procura de novas páxinas sobre poesía galega actual para comentar fixen un descubrimento: Noel Blanco. descubrimento a medio rematar pois obtiven noticia dun seu poemario que vén de ser premiado hai escasos días co accesit do Premio Miguel González Garcés, convocado pola Deputación da Coruña. O verdadeiramente chamativo do caso é a propia actitude do poeta que non semella, en absoluto, un perseguidor de certo circuito de supervivencia baseada en premios e concursos varios moi instaurada no sistema literario do noso país. E desde logo é un poeta novo na súa máxima extensión xa que naceu no 1985 que parece chegar con ánimo de dar moito que falar e que revolver, comeza xa na presentación de Mecánicas celestes, a obra gañadora, polemizando sobre @s autor@s da "xeracións" anteriores, dos que di que tan só salvaría da queima da poesía institucionalizada a Méndez Ferrín, Helena de Carlos, Chus Pato e Arturo Cuadrado (saiu paritario o rapaz). Polo momento aínda non sabemos que vai ser deste home que parece presentarse con tan claras ideas e con tanta forza co obxectivo de renovar os habituais circuitos literarios, agardemos e o tempo dirá.
Por certo o rapaz saiu espilido en cuestión de premios literarios, gañando xa algo cando estaba no instituto.

quarta-feira, junho 01, 2005

Letras de cal: un proxecto frustrado mais interesante

O comentario de hoxe vai referido sobre o proxecto editorial Letras de Cal, tristemente desaparecido na actualidade mais que deixou algúns froitos máis que interesantes. A editorial foi fundada por un conxunto de autores e autoras nov@s de poesía que pretendían sacar á luz as súas obras e algunhas traducións de obras recentes sen verse obrigad@s a cinguirse aos criterios editoriais, de publicación e de mercado das casas editoras máis coñecidas como eles/as explican no apartado que é letras de cal?. Eles/as mesm@s puxeron o investimento preciso para que o proxecto botase a andar, e nun primeiro momento a cousa prometía ir bastante ben, os títulos publicados chegaron a 12 e algún deles resultará fundamental para entender a poesía que se está a facer en Galiza desde os anos 90, refírome en concreto a antoloxía dEfecto 2000. As cuestións interesantes arredor desta obra son varias, en primeiro lugar o criterio co que se inclúen @s autor@s, que non resulta partidista ao recoller poetas que non forman parte directa da financiación e posta en marcha do proxecto editorial, en segundo lugar o grande número total que se recolle, resultando bastante máis significativa esta escolla que outras de tipo máis limitado, finalmente o derradeiro criterio (e quizais mirando máis pola nosa saúde monetaria que por outros aspectos) é o do prezo co que chegou ás librarías, eu lembro ter mercado a antoloxía por 6 euros e a día de hoxe segue a parecerme unha marabilla. Claro que quizais os prezos reducidos e o autofinanciamento tiveron moito a ver coa desaparición da editorial mais tamén debemos ser conscientes do pouco involucrad@s que estamos moitas veces con interesantes proxectos culturais deste tipo, quizais máis cando se trata de obras poéticas.
Convídoos a visitar á páxina que aínda se mantén, non está completa xa que moitas seccións (foro, novidades...) non existen mais ten "colgada" aínda a sección de obras publicadas onde veran as capas de obras de Olga Novo, Sechu Sende, Carlos Negro, Kiko Neves... e outros nomes que quizais non nos resulten tan coñecidos mais aos que cómpre botar un vistazo. Ademais esta sección permite acceder a unha escolma de textos de todas as obras que nela se recollen.
Como conclusión só dicir que é unha auténtica lástima que teñan que desaparecer proxectos deste tipo, promovidos por xente moza e coa inquietude suficiente para intentar dinamizar o universo cultural galego, o cal, non é pouco.

Licenza de Creative Commons
Esta obra está baixo unha licenza Recoñecemento-NonComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons.